PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Fotogrāfija

Valkas novadpētniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums VkNM Pg 13246

Virsraksts vai nosaukums 3. Latvijas un Igaunijas Nacionālo operu kopkoncerts
Priekšmeta nosaukums Fotogrāfija
Priekšmeta apraksts

Koncerta dalībnieki un valcenieši pēc koncerta, Valkā, 2005.g. 24.septembrī.
No kreisās puses 1. režisors Guntis gailītis, 2.LNO soliste Kristīne Gailīte, 3. Valkas pils domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, 4.valcēnietis, marimbas spēlētājs Guntars Freibergs, 5.INO soliste Helina Veskus, 6.koncerta diriģents Normunds Dreģis, 7. Valkas raj. koru virsdiriģents Jānis Erenštreits, 8. Valkas mūzikas skolas skolotāja Liesma Freiberga, 9.Valkas mūzikas skolas direktors Guntis Freibergs, viņiem aizmugurē soliste Silga Tīruma. Krāsaina

Krājuma veids Palīgkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli >> Fotogrāfijas
Kolekcija Fotogrāfijas un fotoatklātnes
Izgatavošanas datums/gads 24.09.2005
Vairāk