PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Apsveikuma karte

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums K.Sk.1675

Virsraksts vai nosaukums

H. un K. Elkšņi  - L. Skalbei

Priekšmeta nosaukums

Apsveikuma karte

Priekšmeta apraksts

Krāsaina psveikuma karte rokrakstā ar zilu lodīšu pildspalvu.

Satura apraksts

Helēnas un Kārļa Elkšņu apsveikums Lizetei Skalbei 80. gadu jubilejā.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti >> Korespondence
Kolekcija K.Sk.Korespondence
Vairāk