PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Vēstule

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums K.Sk.1679

Virsraksts vai nosaukums

Helmi Ruta Fogele - L. Skalbei

Priekšmeta nosaukums

Vēstule

Priekšmeta apraksts

1lpp.rokrakstā, ar zilu tinti, uz rūtiņu papīra

Satura apraksts Pateicība par kartiņu un par 1. sējumu,  kuru bija liels prieks saņemt tik grezni izdotu. Apvaicājas par veselības problēmām, kas radušās Lizetei sakarā ar kāju. Informācija, par grāmatas "Manu bērnības dienu mēnesis" nosūtīšanu un pasākumu Bostonā, kur lasīs Skalbes un Plūdoņa dzeju. Ar mīļiem sveicieniem un laba vēlējumiem.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti >> Korespondence
Kolekcija K.Sk.Korespondence
Vairāk