PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Sekmju grāmata

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums MNM 41254:1

Virsraksts vai nosaukums

Vispārēja skolēnu sekmju grāmata

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Izglītība
Kolekcija Dokumenti
Priekšmeta apraksts

Iespiesta ar speciālām iedaļām, cietos vākos. Aizpildītas 44 lapas.

Materiāls Papīrs
Tehnika Iespieddarbs, rokraksts
Autentiskums Oriģināls
Vairāk