PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Sekmju grāmata

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums MNM 41254:1

Virsraksts vai nosaukums

Vispārēja skolēnu sekmju grāmata

Priekšmeta nosaukums Sekmju grāmata
Priekšmeta apraksts

Iespiesta ar speciālām iedaļām, cietos vākos. Aizpildītas 44 lapas.

Satura apraksts

Madonas apr. Mēdzūlas pagasta Ozoliņkalna  sešklasīgās pamatskolas I - IV.klases Nr. 20 1925./26. - 1926./27. māc. g. sekmju grāmatā. Tajā  minēti skolēnu vārdi, uzvārdi, tēva vārds, klase , sekmes visos priekšmetos, kavējumi, ziņas par pārcelšanu. Parakstījis direktors Jānis Brīvkalns

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Izglītība
Kolekcija Dokumenti
Vairāk