PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Saistība

Valkas novadpētniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums VkNM InvN 22544

Virsraksts vai nosaukums Par lopkopības produktu piegādi valstij 1949.g. no Latvijas PSR kolhoznieku saimniecībām
Priekšmeta nosaukums Saistība
Priekšmeta apraksts Locīta, 2 lapas. Iespiesta veidlapa latviešu un krievu valodās. Aizpildīta ar roku
Satura apraksts Saistība serija LV Nr.8277, par lopkopības produktu piegādi valstij 1949.g. no Latvijas PSR kolhoznieku saimniecībām - Pēteram Grendzionam "Līčupēs" Vijciema pag. Vijas c. kolhozs "Ozols".
Parakstījuši: PSRS Sagādes ministrijas Valkas apriņķa pilnvarotais (paraksts nesalasāms), paraksts apstiprināts ar apaļo zīmogu un Valsts sagādes aģents M. Jērcēna
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti
Kolekcija Dokumenti un rokraksti
Vairāk