PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Kupons

Valkas novadpētniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums VkNM Pg 13318

Virsraksts vai nosaukums Pasta pārvedumam, 1954.g.
Priekšmeta nosaukums Kupons
Priekšmeta apraksts Pasaknis. Naudas pārvedumam no Trikātas patērētāju biedrības, Trikātas c. "Laimiņās".   Dzēts ar 2 pasta zīmogiem - Trikātas 21.6.54. un Vijciema 23.6.54. Otrā pusē - Trikātas patērētāju biedrības kasieres paskaidrojums par aizsūtīto naudu.
Krājuma veids Palīgkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Pasts un sakari
Kolekcija Rakstiskie priekšmeti
Kultūrvēsturiskais apgabals Vidzeme
Vairāk