PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Kupons

Valkas novadpētniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums VkNM Pg 13318

Virsraksts vai nosaukums Pasta pārvedumam, 1954.g.
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Pasts un sakari
Kolekcija Rakstiskie priekšmeti
Priekšmeta apraksts Pasaknis. Naudas pārvedumam no Trikātas patērētāju biedrības, Trikātas c. "Laimiņās".   Dzēts ar 2 pasta zīmogiem - Trikātas 21.6.54. un Vijciema 23.6.54. Otrā pusē - Trikātas patērētāju biedrības kasieres paskaidrojums par aizsūtīto naudu.
Materiāls Papīrs
Tehnika Iespieddarbs un rokraksts
Autentiskums Oriģināls