PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Vēstule

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums K.Sk.1619

Virsraksts vai nosaukums

A. Celma - L. Skalbei

Priekšmeta nosaukums

Vēstule

Priekšmeta apraksts

Vēstule un aploksne rokrakstā ar melnu tinti, 1 marku un 1 zīmogu ar dat. (18.5.1945.)

Satura apraksts

Almas Celmas vēstule Lizetei Skalbei par K. Skalbes dzejoļu krājuma "Klusuma meldijas" un darba atļaujas dabūšanu Zviedrijā.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti >> Korespondence
Kolekcija K.Sk.Korespondence
Vairāk