PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Prospekts

Latvijas Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums LUM 7864/2

Virsraksts vai nosaukums Pārskats par Zviedrijas glābšanas dienesta aģentūras darbu
Priekšmeta nosaukums

Prospekts

Priekšmeta apraksts

Iespiests uz balta papīra lapām, vāks sarkans, Informāciju papildina krāsainas fotogrāfijas  4 lapas

Satura apraksts

Prospeks - pārskats par Zviedrijas glābšanas dienesta aģentūras darbu. Uz pēdējā vāka aģentūras struktūras shēma

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Sīkiespieddarbi >> Prospekti, bukleti
Kolekcija Dokumenti
Vairāk