PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums VRVM 174103 Kolekcijas numurs 026

Virsraksts vai nosaukums Rīgas pils.
Autors vai darinātājs Māra Caune
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras
Kolekcija Grāmatas un brošūras II
Izgatavošanas vieta Iespiesta VZD poligrāfijas daļā "Latvijas karte", iesieta a/s "Paraugtipogrāfija", Rīgā.
Priekšmeta apraksts Māksliniece Ināra Jēgere. Datorgrafiķis Oskars Stalidzāns.
Krāsaini un melnbalti attēli.
237 lpp., šūtas, cietos vākos.
Latviešu valodā, kopsavilkums angļu un vācu valodā.
Materiāls Papīrs.
Vairāk