PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Anketa

Latvijas Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums LUM 1911/3

Virsraksts vai nosaukums Liepājas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedra K.Meleško iestāšanās anketa
Priekšmeta nosaukums

Anketa

Priekšmeta apraksts Anketa iespiesta uz balta papīra, kreisajā stūrī pielīmēta fotogrāfija un Liepājas Br'īvprātīgo ugunsdzēsēju komandas zīmoga nospiedums. Anketā iekļauta informācija -  biedra vārds, uzvārds, tēva vārds, dzimšanas dati, dzives vieta, nodarbošanās, ārsta atzinums par veselības stāvokli, no biedrības saņemto manu saraksts, uzņemšanas datums, divu galvinieku paraksti.
Satura apraksts Kirils Meleško Ivana dēls, dzim. 1911.gada 4 aprīlī, biedrībā iestājies 1930.gadā 1935.gadā izstājies
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Ugunsdzēsība un glābšanas dienests
Kolekcija Dokumenti
Vairāk