PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Anketa

Latvijas Ugunsdzēsības muzejs
Uzskaites apzīmējums LUM 1911/3 Kolekcijas numurs UDK

Virsraksts vai nosaukums Liepājas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedra K.Meleško iestāšanās anketa
Autors vai darinātājs Liepājas pilsētas Brivprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Ugunsdzēsība un glābšanas dienests
Kolekcija Dokumenti
Izgatavošanas datums/gads 1930
Priekšmeta apraksts Anketa iespiesta uz balta papīra, kreisajā stūrī pielīmēta fotogrāfija un Liepājas Br'īvprātīgo ugunsdzēsēju komandas zīmoga nospiedums. Anketā iekļauta informācija -  biedra vārds, uzvārds, tēva vārds, dzimšanas dati, dzives vieta, nodarbošanās, ārsta atzinums par veselības stāvokli, no biedrības saņemto manu saraksts, uzņemšanas datums, divu galvinieku paraksti.
Materiāls Fapīrs, fotopapīrs
Vairāk