PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brošūra

Valkas novadpētniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums VkNM Pg 13322

Virsraksts vai nosaukums Instruktīvi norādījumi apriņķa patērētāju biedrību savienības saimniecības darbības plānošanai
Priekšmeta nosaukums Brošūra
Priekšmeta apraksts Brošēta, mīkstos vākos. 27 lpp
Satura apraksts 5.izlaidums. Plašpatēriņa un pārtikas preču ražošanas plānošana. Metodiski norādījumi un paraugi kā sastādīt apriņķa patērētāju biedrību savienības rūpkombināta un patērētāju kooperacijas sistēmas atsevišķo uzņēmumu rūpniecības-finanču plānu
Krājuma veids Palīgkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Tirdzniecība
Kolekcija Iespieddarbi
Vairāk