PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Sekmju grāmata

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums MNM 41254:3

Virsraksts vai nosaukums

Vispārēja skolēnu sekmju grāmata

Priekšmeta nosaukums Sekmju grāmata
Priekšmeta apraksts

Iespiesta ar speciālām iedaļām, kartona vākos.

Satura apraksts

Madonas apr. Mēdzūlas pagasta Ozoliņkalna  sešklasīgās pamatskolas I.klases Nr. 93 ; 1939./40. māc. g. sekmju grāmata. Saturā 31 skolēna vārds, uzvārds, dzimšanas dati, sekmes, ziņas par pārcelšanu II klasē. Aizpildītas 8. lapas.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Izglītība
Kolekcija Dokumenti
Vairāk