PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Liecība

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums MNM 41275:7

Virsraksts vai nosaukums Liecība
Priekšmeta nosaukums Liecība
Priekšmeta apraksts Iespiesta pamatskolas pilna kursa beigšanas viedlapa, gaiši zilgans fons, melni burti, augšdaļā Latvijas ģērbonis, kam abās malās dažādi skolas piederumi. Priekšmetu nosaukumi iespiesti, vērtējums ar cipariem un vārdiski rakstīts ar roku.
Satura apraksts

Liecība Nr. 056779 Teklas Birnsones (dzim. 1915.g. 18. janv. Mēdzūlas Kāriņkalnā) par Mēdzūlas sešklasīgās pamatskolas beigšanu. Mācījusies 1925./26. līdz 1931.g. 2. jūn. Izdota 1931.g. 2. jūnijā, Nr. 27, parakstījuši skolas pārzinis Jānis Brīvkalns, pedagogu padomes locekle A. Strēlniece.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Personu dokumenti >> Personu izglītības un kvalifikācijas dokumenti
Kolekcija Dokumenti
Vairāk