PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

kokle

Apriķu muzejs
Uzskaites apzīmējums ApA 3948

Priekšmeta nosaukums kokle
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Lietiskie priekšmeti >> Mūzikas instrumenti un to piederumi >> Stīgu instrumenti.
Kolekcija Saimniecības piederumi
Kultūrvēsturiskais apgabals Kurzeme
Autentiskums Oriģināls
Saglabātības pakāpe laba
Vairāk