PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Apbalvojuma medaļa

Mākslas muzejs "Rīgas Birža"
Kolekcijas numurs ĀMM DM-49

Dzimšu/ģimeņu ieraksti
Institūciju ieraksti
Personu ieraksti
Virsraksts vai nosaukums Mīlestības, darba un sacensības savienībā saistīti no Smoļenskas Lauksaimniecības biedrības
Priekšmeta nosaukums Apbalvojuma medaļa
Priekšmeta apraksts

Av: centrā kronēts Smoļenskas guberņas ģerbonis ar lielgabalu un uz tā sēdošu putnu; augšmalā puslokā uzraksts: СОЮЗОМЪ ЛЮБВИ.ТРУДА И СОРЕВНОВАНIЯ СВЯЗУЕМЫ; apakšmalā tukša plāksnīte
Rv: centrā uzraksts: СМОЛЕНСКОЕ/ ОБЩЕСТВО/ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА, zem tā sakrustoti labības kūlīši, apkārt ozola un lauru zari, sasieti ar lentu, virs tās ○

Krājuma veids Pamatkrājums
Vairāk