PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Žurnāls

Tukuma muzejs
Uzskaites apzīmējums TMNM 39439

Virsraksts vai nosaukums Mākslas vēsture un teorija
Priekšmeta nosaukums Žurnāls
Priekšmeta apraksts Mīkstajos vākos. Uz vāka ''Arzemju mākslas muzejagleznas : Rembrants van Reins "Abrahams padzen Hagaru un Ismaēlu" (1637) reprodukcija. Nr.2006/6-7. 144 lpp, krāsaini attēli, t.sk. 8 Tukuma muzeja gleznu reprodukcijas. Latviešu, angļu, vācu valodā.
Satura apraksts Raksti: A.Ozola. Tukuma muzejs
              I.Dišlere. Ar svešu vārdu
             S.Pelše. Tukuma muzeja modernizētais reālisms
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Māksla. Izklaide. Sports
Kolekcija Iespieddarbi
Vairāk