PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Dokuments

Kubalu skola - muzejs
Uzskaites apzīmējums KSM 21-Rd Kolekcijas numurs SKKB

Virsraksts vai nosaukums Pagarinātās dienas darba žurnāls. 7.klase
Autors vai darinātājs Dinsberga 7. gadīgā skola
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti
Kolekcija Kubalu skolas kolekcija
Izgatavošanas vieta Kubalu skola, Dundagas pag.
Izgatavošanas datējums no 1959 AD līdz 1960 AD
Priekšmeta apraksts Zila rūtiņu burtnīca. Lapas sastiprinātas ar metāla skavu. Daļai lapu nogriezta augšējā mala. Rakstīts ar tinti. Burtnīca aizpildīta daļēji.
Vairāk