PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Dokuments

Kubalu skola - muzejs
Uzskaites apzīmējums KSM 23-Rd Kolekcijas numurs SKKB

Virsraksts vai nosaukums Skolēnu nokavēto mācību dienu žurnāls
Autors vai darinātājs Dinsberga 7. gadīgā skola
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti
Kolekcija Kubalu skolas kolekcija
Izgatavošanas vieta Kubalu skola, Dundagas pag.
Izgatavošanas datējums no 1954 AD līdz 1955 AD
Priekšmeta apraksts Zilos papīra vākos ar diegu iešūtas 8.lapas. Uz vāka uzraksts: Archivs N 373. Rakstīts ar tinti un tušu.
Vairāk