PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grafika

Talsu novada muzejs
Uzskaites apzīmējums TNMM 27066/1-12

Virsraksts vai nosaukums "Brīvības cīņas"
Autors vai darinātājs Valsts spiestuve
Priekšmeta tips Tēlojošie priekšmeti >> Grafika
Kolekcija Māksla
Izgatavošanas vieta Rīga
Izgatavošanas datums/gads 1937
Priekšmeta apraksts Izdevumā L. Liberta redakcijā ar F. Baloža ievadvārdiem tika apkopoti 20 oforti, bet šajā eksemplārā (Nr. 155) no tiem ir 12 lapas:
1. Otomija Freiberga "Ierakumos"
2. Hugo Rove "Atkal mājās"
3. Rihards Zariņš "Pie Cēsīm"
4. Arturs Drekslers "Daugavas sargi"
5. Zigismunds Vidbergs "Uz tiltiem"
6. Herberts Mangolds "Artileristi pie Daugavas 1919. g."
7. Lūdolfs Liberts "Uzvaras vaiņags"
8. Arturs Apinis "Zoltieši"
9. Kārlis Krauze "Pie Bolderājas 1919. g."
10. Bruno Jaunzems "Uzbrukumā"
11. Francis Bange "Partizāni"
12. Nikolajs Riške "Novērotājs"
Vairāk