PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ficedula hypoleuca (Pall.) Melnais mušķērājs

Latvijas Dabas muzejs
Uzskaites apzīmējums LDM 795/1

Priekšmeta nosaukums Ficedula hypoleuca (Pall.) Melnais mušķērājs
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Dabas priekšmeti >> Zooloģiski priekšmeti (dzīvnieku valsts objekti) >> Mugurkaulnieki (Vertebrata) >> Putni (Aves) – izbāžņi, olas, ligzdas, skeleti
Kolekcija Z 11 Putni Aves
Saglabātības pakāpe laba
Muzeja nosaukums Latvijas Dabas muzejs
Uzskaites apzīmējums LDM 795/1