PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Rokraksts

Andreja Upīša memoriālais muzejs
Uzskaites apzīmējums AUMM 11903

Virsraksts vai nosaukums Монументальная форма социалистического реализма
Autors vai darinātājs A.Upīts
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti
Kolekcija Andrejs Upīts
Izgatavošanas vieta Latvijas PSR
Izgatavošanas datējums no 01.01.1950 AD līdz 31.12.1959 AD
Priekšmeta apraksts Literaturkritika.
Vairāk