PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Glezna

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums KVMM 2090

Virsraksts vai nosaukums Daugava pie Piedrujas
Autors vai darinātājs

Zupiņš

Priekšmeta tips Tēlojošie priekšmeti >> Glezniecība >> Stājglezniecība
Kolekcija Glezniecība
Izgatavošanas datums/gads 1986
Priekšmeta apraksts Gleznas priekšplānā kreisajā pusē redzama siena guba, aiz tās divi bērzi. Labajā pusē kalna nogāzē pelēkas ēkas jumts, aiz tā gar upes krastu stiepjas dzeltēt sākušu koku virkne. Otrajā plānā pelēkzils upes spogulis ar diviem krastiem, tālumā tumša meža audze, virs tās pelēkas debesis ar gaišiem makoņiem. Gleznas apakšā labajā pusē uzraksts: Zupiņš. Glezna dāvināta muzejam no Krāslavas 1.vidusskolas 1946.g.izlaiduma absolventu salidojumā Krāslavā 1986.g.26.jūlijā
Materiāls Kartons
Vairāk