PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Foto

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums CM/F 96481

Virsraksts vai nosaukums

Nodegusī pamatskola

Priekšmeta nosaukums

Foto

Satura apraksts

Nodegusī Jaunpiebalgas sešklasīgā pamatskola (bijusī draudzes skola)

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli >> Fotogrāfijas
Kolekcija Nav kolekcijā
Autors vai darinātājs

A.Dulbe

Vairāk