PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums KAIK1610(1)

Virsraksts vai nosaukums

Reinis Kaudzīte "Domu izteikumi".

Priekšmeta nosaukums

Grāmata

Priekšmeta apraksts

Līmēta mīkstos vākos, 128lpp.  Dizains: Juris Kļaviņš, Elīna Kļaviņa. Datorsalikums: Aiva Deiča. Korektore: Ināra Stašulāne.

Satura apraksts

Sagatavots pēc Reiņa Kaudzītes un Matīsa Kaudzītes kopoto rakstu "Vija"otrā sējuma pirmās daļas pirmizveduma Jāņa Ozola apgādā Cēsīs un Vecpiebalgā, 1898.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Literatūra >> Daiļliteratūra >> Aforismi. Domugraudi
Kolekcija KAIK Grāmatas
Vairāk