PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Brošūra

Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums LLM 8860

Virsraksts vai nosaukums

ĪSS PĀRSKATS PAR KULTŪRAUGU GALVENO KAITĒKĻU UN SLIMĪBU
IZPLATĪBA 1970.GADĀ UN PROGNOZE 1977.GADAM

Autors vai darinātājs

Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija
Republikāniskā augu aizsardzības stacija

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Eksaktās zinātnes. Medicīna. Tehnika >> Lauksaimniecība
Kolekcija Grāmatas un brošūras
Izgatavošanas vieta Rīgā, Komunāru bulvārī 6
Izgatavošanas datums/gads 1971
Priekšmeta apraksts

Mīkstie vāki
Lappušu skaits - 19
Tirāža - 1000 eks.

Vairāk