PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Ex-Libris

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
Uzskaites apzīmējums MVM 53490

Virsraksts vai nosaukums Ex-Libris
Priekšmeta nosaukums Ex-Libris
Satura apraksts Veltīts profesoram Pavelam Zabludovskim (1894-1993).
Attēlā – priekšplānā 2 grāmatas, viena atvērta, fonā ieskicētas dažādu pasaules valstu kultūru celtnes.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Tēlojošie priekšmeti >> Grafika >> Plakāti un lietišķā grafika
Kolekcija Tēlotājmāksla
Autors vai darinātājs
Vairāk