PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums KAIK557

Virsraksts vai nosaukums

Literārais kalendārs" Varavīksne"1983. gadam.

Priekšmeta nosaukums

Grāmata

Priekšmeta apraksts

Iesieta cietos vākos, 174lpp. Sastādītājas S. Radzobe un L. Volkova. Mākslinieks V. Ozoliņš.

Satura apraksts

Krājums veltīts literārā mantojuma problēmām. Materiāli par simtgadnieku Linardu Laicenu par Jēkabu Zvaigznīti, kam aprit 150 gadu, kā arī divsimtgadnieku Neredzīgo Indriķi. Publicētas arī Jāņa Poruka vāstules līgavai, jauni materiāli par Tērbatas latviešu studentu biedrību, Ata Freināta un Andreja Upīša sarakste.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Literatūra
Kolekcija KAIK Grāmatas
Vairāk