PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

FOTOGRĀFIJA

Džūkstes Pasaku muzejs
Uzskaites apzīmējums DŽPM 1208

Virsraksts vai nosaukums DRAMATISKĀ KOPA
Priekšmeta nosaukums FOTOGRĀFIJA
Satura apraksts Džūkstes saviesīgās biedrības dramatiskā kopa pēc kādas izrādes Džūkstē.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli
Kolekcija Džūkste un džūkstenieki
Autors vai darinātājs Foto A. Langenfelds
Vairāk