PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

FOTOGRĀFIJA

Džūkstes Pasaku muzejs
Uzskaites apzīmējums DŽPM 1208

Virsraksts vai nosaukums DRAMATISKĀ KOPA
Autors vai darinātājs Foto A. Langenfelds
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli
Kolekcija Džūkste un džūkstenieki
Izgatavošanas vieta Džūkste
Materiāls fotopapīrs
Autentiskums Oriģināls