PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

FOTOGRĀFIJA

Džūkstes Pasaku muzejs
Uzskaites apzīmējums DŽPM 1210

Virsraksts vai nosaukums DŽŪKSTES KULTŪRAS NAMA DRAMATISKAIS PULCIŅŠ.
Priekšmeta nosaukums FOTOGRĀFIJA
Satura apraksts Džūkstes kultūras nama dramatiskais pulciņš 1950 - to g. sāk.
1. no kr. Mirdza Grase, stāv no kr. Hermīne Antiņa, Arnolds Ceriņš, Velta Stepena, Kristaps Antiņš.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli
Kolekcija Džūkste un džūkstenieki
Autors vai darinātājs nav zināms
Vairāk