PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

PASTKARTES

Džūkstes Pasaku muzejs
Uzskaites apzīmējums DŽPM 1214

Virsraksts vai nosaukums APSVEIKUMS.
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti
Kolekcija Džūkste un džūkstenieki
Materiāls pastkarte
Tehnika iespieddarbs, rokraksts
Autentiskums Oriģināls