PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Laikraksts

Ventspils muzejs. Piejūras brīvdabas muzejs
Uzskaites apzīmējums VZBM 6444

Virsraksts vai nosaukums

"Jaunā Ceļa" literatūras, mākslas un zinātnes sestdienas pielikums

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Iespieddarbi
Izgatavošanas vieta druk.: "Darbs" drukātavā, Rīgā, Parka ielā 3
Priekšmeta apraksts 1914.g., Nr. 1
Autentiskums Oriģināls