PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Laikraksts

Ventspils muzejs. Piejūras brīvdabas muzejs
Uzskaites apzīmējums VZBM 6472/1-12

Virsraksts vai nosaukums

"Rīts"

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Iespieddarbi
Priekšmeta apraksts

1934.g., Nr. 20., 48.
1935.g., Nr. 301.
1937.g., Nr. 106.
1938.g., Nr. 58.
1939.g., Nr. 153., 282., 285.
1940.g., Nr. 123., 132., 133., 135.

Autentiskums Oriģināls