PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Atmiņas

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums CM/Ri 96524

Virsraksts vai nosaukums

Jura Putniņa (dz. 1926. gadā) atmiņas

Priekšmeta nosaukums

Atmiņas

Priekšmeta apraksts 6 lp.
Satura apraksts Par tēva un mātes dzimtām Jaunpiebalgas un Veļķu pagastos, par mātes izsūtījumu Sibīrijā
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Rokraksti >> Manuskripti >> Atmiņas
Kolekcija Nav kolekcijā
Vairāk