PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Dokuments

Daugavas muzejs
Uzskaites apzīmējums DoM 11788 Kolekcijas numurs 2

Virsraksts vai nosaukums Zemessardzes izdienas zīmes apliecība
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Personu dokumenti
Kolekcija Rakstiskie materiāli
Izgatavošanas datums/gads 18.12.1996
Priekšmeta apraksts Zemessardzes izdienas zīmes apliecība, ka vecākajam zemessargam Antonam Kozlovskim ir tiesības nēsāt Latvijas zemessarga 5 gadu izdienas zīmi. Izdota Rīgā, 1996. gada 18. decembrī. Zemes-sardzes komandiera J. Eihmaņa paraksts. Tipogrāfijā iespiests teksts un nozīmes attēls uz krāsaina- tabakdzeltena papīra
Materiāls papīrs
Tehnika Iespiests tipogrāfijā
Vairāk