PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

MANUSKRIPTS

Džūkstes Pasaku muzejs
Uzskaites apzīmējums DŽPM 1223

Virsraksts vai nosaukums "LATVIEŠU GADA SVĒTKI"
Autors vai darinātājs Kārlis Straubergs
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Vēsture >> Kultūras vēsture. Civilizācijas vēsture
Kolekcija Džūkste un džūkstenieki
Izgatavošanas vieta Zviedrijas Latviešu filologu biedrība
Materiāls papīrs
Tehnika mašīnraksts,brošēta
Vairāk