PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

MANUSKRIPTS

Džūkstes Pasaku muzejs
Uzskaites apzīmējums DŽPM 1224

Virsraksts vai nosaukums "BĒRNS LATVIEŠU FOLKLORĀ" 1964.G.
Autors vai darinātājs Kārlis Straubergs
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras
Kolekcija Džūkste un džūkstenieki
Izgatavošanas datums/gads 1964
Materiāls papīrs
Tehnika mašīnraksts,rotaprints
Vairāk