PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums KAIK1824(2)

Virsraksts vai nosaukums

Jānis Polis "Teātra gājums Vecpiebalgā 1870-1995"

Priekšmeta nosaukums

Grāmata

Priekšmeta apraksts

Brošēta, 109+3lpp.

Satura apraksts

Par teātra gājumu Vecpiebalgā.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Vēsture
Kolekcija KAIK Grāmatas
Vairāk