PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Žurnāls

Ventspils muzejs. Piejūras brīvdabas muzejs
Uzskaites apzīmējums VZBM 9340/1-58

Virsraksts vai nosaukums

"Mana Māja"

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Iespieddarbi
Priekšmeta apraksts

1942.g., Nr. 2. - 14., 15/16., 17. - 21., 23., 24.
1943.g., Nr. 1. - 4., 6. - 24.
1944.g., Nr. 1. - 14.

Autentiskums Oriģināls