PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Žurnāls

Ventspils muzejs. Piejūras brīvdabas muzejs
Uzskaites apzīmējums VZBM 6434/1-7

Virsraksts vai nosaukums

"Atpūta"

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Iespieddarbi
Priekšmeta apraksts

1932.g., Nr. 413.
1934.g., Nr. 495., 524.
1938.g., Nr. 735.
1939.g., Nr. 776., 780.
1940.g., Nr. 816.

Autentiskums Oriģināls