PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Žurnāls

Ventspils muzejs. Piejūras brīvdabas muzejs
Uzskaites apzīmējums VZBM 6433

Virsraksts vai nosaukums

"Zeltene"

Priekšmeta nosaukums

Žurnāls

Priekšmeta apraksts

1932.g., Nr. 16.

Satura apraksts

ilustrēts sieviešu žurnāls sabiedriski-ētiskai audzināšanai, literatūrai, veselības kopšanai, mājturībai un rokdarbiem.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Iespieddarbi
Vairāk