PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Buklets

Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums LLM 32787

Virsraksts vai nosaukums

GURĶU KAITĒKĻI UN TO APKAROŠANA

Autors vai darinātājs

Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija 
VAAI Baltijas filiāle
M.Birzgale vecākā zinātniskā līdzstrāniece

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Eksaktās zinātnes. Medicīna. Tehnika >> Lauksaimniecība
Kolekcija Grāmatas un brošūras
Izgatavošanas vieta Jelgavā, 23 tipogrāfijā
Izgatavošanas datums/gads 1965
Priekšmeta apraksts


.

Vairāk