PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Mēnešraksts

Ventspils muzejs. Piejūras brīvdabas muzejs
Uzskaites apzīmējums VZBM 6438/1-21

Virsraksts vai nosaukums

"Amatnieks"

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Iespieddarbi
Priekšmeta apraksts

1937.g. Nr. 1. - 7., 10.; 1938.g. Nr. 5., 9., 10., 12., 13., 16., 18.
1939.g. Nr. 1., 2., 5., 7., 8., 17.

Autentiskums Oriģināls