PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Laikraksts

Ventspils muzejs. Piejūras brīvdabas muzejs
Uzskaites apzīmējums VZBM 6513/1-2

Virsraksts vai nosaukums

"Vasarsvētku Blāzma"

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Iespieddarbi
Priekšmeta apraksts

1932.g. Nr. 1., 3.

Autentiskums Oriģināls