PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums LLM 27417

Virsraksts vai nosaukums

ТРУДЫ IV ПРИБАЛТИЙСКОЙ КОНФЕРЕПЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Autors vai darinātājs

PSRS VAAI Baltijas filiāle

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Eksaktās zinātnes. Medicīna. Tehnika >> Lauksaimniecība
Kolekcija Grāmatas un brošūras
Izgatavošanas vieta Jelgavā, 23.tipogrāfijā, Raiņa ielā 27
Izgatavošanas datums/gads 1966
Priekšmeta apraksts

Mīkstie vāki
Lappušu skaits - 107
Tirāža - 900 eks.
.

Vairāk