PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums LLM 27519

Virsraksts vai nosaukums

КРАТКИЕ ДОКЛАДЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
(VIII  Прибалтийская конференция по защите растений)
ЧАСТЬ I

Autors vai darinātājs

Lietuvas PSR Lauksaimniecības ministrija

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Eksaktās zinātnes. Medicīna. Tehnika >> Lauksaimniecība
Kolekcija Grāmatas un brošūras
Izgatavošanas vieta Kauņā
Izgatavošanas datums/gads 1972
Priekšmeta apraksts

Mīkstie vāki
Lappušu skaits - 207
Tirāža - 600 eks.
.

Vairāk