PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums LLM 27520

Virsraksts vai nosaukums

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Научно-практической конференции по защите растений 20-30 июня 1976 г.
Болезни сельскохозяйственных культур и леса

Autors vai darinātājs

Latvijas Lauksaimniecības ministrija
VAAI Baltijas filiāle

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Eksaktās zinātnes. Medicīna. Tehnika >> Lauksaimniecība
Kolekcija Grāmatas un brošūras
Izgatavošanas vieta Rīgā, Ļeņina ielā 1
Izgatavošanas datums/gads 1976
Priekšmeta apraksts

Mīkstie vāki
Lappušu skaits - 223
Tirāža - 500 eks.
.

Vairāk