PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Mēnešraksts

Ventspils muzejs. Piejūras brīvdabas muzejs
Uzskaites apzīmējums VZBM 6516/1-2

Virsraksts vai nosaukums

"Miera Vēsts" ( Meera Wehsts )

Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi
Kolekcija Iespieddarbi
Priekšmeta apraksts

1927.g., Nr. 10.; 1929.g., Nr. 6.

Autentiskums Oriģināls