PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums LLM 31650

Virsraksts vai nosaukums

XI планово-методическое совещание по научно-исследовательской работе 
по защите растений в северо-западной зоне СССр
25-29 ноября 1958 года

Priekšmeta nosaukums

Grāmata

Priekšmeta apraksts

Mīkstie vāki
Lappušu skaits - 207
Tirāža - 1000 eks.
.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Eksaktās zinātnes. Medicīna. Tehnika >> Lauksaimniecība
Kolekcija Grāmatas un brošūras
Autors vai darinātājs

Latvijas Lauksaimniecības ministrija
VAAI Baltijas filiāle

Vairāk