PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Uzskaites apzīmējums LLM 31603

Virsraksts vai nosaukums

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЯКОВ

Priekšmeta nosaukums

Grāmata

Priekšmeta apraksts

Mīkstie vāki
Lappušu skaits - 79
Tirāža - 2000 eks.
.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras >> Eksaktās zinātnes. Medicīna. Tehnika >> Lauksaimniecība
Kolekcija Grāmatas un brošūras
Autors vai darinātājs

Latvijas Lauksaimniecības ministrija
VAAI Baltijas filiāle

Vairāk