PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
Uzskaites apzīmējums KAIK602

Virsraksts vai nosaukums

Andrejs Vičs "Iz latviešu skolu vēstures".

Priekšmeta nosaukums

Grāmata

Priekšmeta apraksts

Iesieta, 239+1 lpp.

Satura apraksts

Latviešu skolu vēstures pētnieka Andreja Viča un viņa unikālais kultūrvēsturiskais apcerējums.

Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Iespieddarbi >> Grāmatas un brošūras
Kolekcija KAIK Grāmatas
Vairāk